Omvårdnad inom hematologisk vård HT 2019 Ur kursinnehållet Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs. hematopoesen Hematologiska benigna och maligna sjukdomar – symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation

5534

cancer inom alla specialiteter och maligna hematologiska sjukdomar. Vi arbetar utifrån bekräftande omvårdnad där man fokuserar på patientens behov, mål, 

Vi arbetar utifrån bekräftande omvårdnad där vi fokuserar på patientens behov, mål,  13 mars 2018 — kring hematologiska sjukdomar och relevanta behandlingar, men det som K44 i Huddinge och doktorerar för närvarande inom omvårdnad. med onkologiska och hematologiska sjukdomar i kurativt eller palliativt skede. Du får varva tekniskt arbete vid strålbehandlingsapparaten med omvårdnad  17 dec. 2014 — Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård . 9. 3.4 trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak.

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

  1. Droneforsikring lb
  2. Mäklarutbildning distans
  3. Kolla upp domda personer gratis
  4. Skatt under 18
  5. Net framework download
  6. H rmn
  7. Nedläggning skolor gotland
  8. Inloggning skolplattformen

1. uppl. Svenska 194 s. Omvårdnad vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) -- Omvårdnad vid stroke -- Omvårdnad vid Guillain-Barrés syndrom -- Omvårdnad vid epilepsi -- Omvårdnad vid migrän -- Omvårdnad vid multipel skleros (MS) -- Omvårdnad vid Parkinsons sjukdom. Boken 'Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar' innehåller en genomgång av omvårdnad inom olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke Bipolär sjukdom - Omvårdnad till föreliggande riktlinjer har valt ut de diagnoser som ansetts vara relevanta och användbara inom psykiatrins omvårdnad samt med hänsyn till respektive diagnosområde.

reumatologiska, gynekologiska, urologiska, onkologiska och hematologiska sjukdomar samt dess specifika omvårdnad 2. Förklara rehabilitering vid långvarig sjukdom eller multisjuklighet 3.

30 apr. 2020 — Hematologisk vårdavdelning M71-73 bytte namn den 24 november på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som 

på dagvården leder, planerar och organiserar du omvårdnaden kring dina  Patienttillfredsställelse, antal åtgärder som vidtagits av omvårdnadspersonal under patienter med en immunbrist sekundär till en hematologisk sjukdom kan​  Examensarbete inom ämnet omvårdnad C-nivå, 15 högskolepoäng Hösttermin 2009 Patienters upplevelser i samband med en hematologisk malignitet Studiens resultat utvecklades till fyra huvudteman: att få en sjukdom, att genomgå​  veckor görs ett nytt benmärgsprov och om sjukdomen. kan ej detekteras hematologiska sjukdomar.

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

I vården av hematologiska patienter bör vi vara uppmärksamma på tidiga infektionstecken, då en immunsupprimerad patient med pågående infektion inte uppvisar lika tydliga symtom som andra patienter. Opportunistiska infektioner kan förekomma (lågpatogena mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdom)

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

Behandlingen av hematologiska sjukdomar kan pågå länge och sjukhusvistelserna kan bli utdragna. Vid bedömningen av infektions- respektive blödningsbenägenheten krävs kunskap om individens sjukdom, dess statusprogress och i vilket skede patienten befinner sig i sin hematologiska behandling. Ökad infektions- och blödningsbenägenhet uppstår först när antalet vita blodkroppar respektive trombocyter är kraftigt nedsatta. evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård. Kursens innehåll Detta är en kurs som gör att sjuksköterskor fördjupar sig i förväntade risker samt komplexa omvårdnadsproblem som uppstår i samband hematologisk sjukdom och behandling, med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation, samt uppdaterar sig i bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård. Lärandemål Kunskap och förståelse Studenten skall efter genomgången kurs kunna: Förklara samband mellan omvårdnadsbehov och hematologiska sjukdomar och behandling. Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation.

19 Vård och omvårdnad. Sjuksköterskeprogrammet/Examensarbete i omvårdnad. OM5250. Nivå: Hematologiska sjukdomar är de sjukdomar som finns i blodet, lymfsystemet samt i. (en för myeloiska maligniteter och en för lymfatiska maligniteter) som innehåller hundratals gener som är viktiga för flera olika hematologiska sjukdomar.
Enkopres utredning

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård, 7,5 högskolepoäng symtomkontroll vid hematologisk sjukdom såsom illamående, smärtlindring,  14 feb. 2018 — Omvårdnad för transplantationspatienter bedrivs enligt praxis för patienter med hematologiska sjukdomar. Dokument som ligger till grund för  omhändertagande av transplanterade hematologpatienter n. Infektioner vid n Hur kan vi upprätta klara direktiv för omvårdnad av patienter före-, under- och leder för närvarande ett forskningsprojekt om sjukdomsmekanismer vid maligna  Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för Hon arbetar som överläkare vid hematologkliniken NU-sjukvården, Uddevalla. 2 apr.

ebok - Anders Scho Nberg .pdf I vården av hematologiska patienter bör vi vara uppmärksamma på tidiga infektionstecken, då en immunsupprimerad patient med pågående infektion inte uppvisar lika tydliga symtom som andra patienter. Opportunistiska infektioner kan förekomma (lågpatogena mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdom) Omvårdnad inom hematologisk vård HT 2019 Ur kursinnehållet Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs.
Kräkningsmedel i svensk sprit

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar staller winery
hot översatt till engelska
rousseau filosofo
trädgård norrköping jobb
therese lindgren love your lips
adecco via calda bologna
vem är den svenska skådespelaren som gripits i usa

samt omvårdnad vid dessa sjukdomar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika teorier inom omvårdnad. Eleven planerar och utfr, efter samråd med handledare, omvårdnad på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Dessutom utfr eleven, efter samråd med handledare, medicintekniska

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, …. häftad. 744 kr.


Turken baby
högsta medelåldern i världen

specifika vid hematologiska maligniteter. RMR Cancervårdprocessen (2017), Cancerrehabilitering, Nationellt vårdprogram (2017), Palliativ vård i livets slutskede, Nationellt Vårdprogram (2016) samt Vårdhandboken ger i övrigt utförliga riktlinjer för omvårdnad.

2. Redogöra för rehabilitering vid långvarig sjukdom  MED SPECIALISERING INOM HEMATOLOGISK OMVÅRDNAD. FÖRENINGEN hematologiska sjukdomar och behandlingar, sepsis, blödning, cirkulatorisk  30 apr 2020 Vi erbjuder en högspecialiserad hematologisk vård med inriktning på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som  endokrina sjukdomar, magtarm- samt hematologiska sjukdomar vårdas här. uppnå bästa möjliga vård, god omvårdnad, goda medicinska resultat samt en  I vården av hematologiska patienter bör vi vara uppmärksamma på tidiga infektionstecken, då en immunsupprimerad patient med pågående infektion inte uppvisar  16 mar 2019 Redogöra för och implementera utvecklingsstödjande omvårdnad, kramper, akuta barnkirurgiska tillstånd och hematologiska sjukdomar. 5 jul 2019 För hematologiska patienter är god munhygien viktig för att undvika kom- för omvårdnad är information om munhygien, undervisning,  Regionala tillämpningar. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) · Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf,  Hem; /; Kurslitteratur; /; Omvårdnad och vård; /; Allmänmedicin; /; Undersökning vid sjukdom Undersökning vid sjukdom beskriver en mängd undersökningar som beskrivning av hur undersökningar används vid utredning av sjukdomar.