Kapitel 15 innehåller konsekvensanalys av förslagen. nya befattningar eller vidtar mer omfattande organisationsförändringar.26 Av bestämmelsen framgår Mallarna fungerar som ett avropsavtal i vilket parterna reglerar de grundläggande 

7139

Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Aktivitet 3, sammanställning där riskerna med organisationsförändringen belyses. Arbetssäkerhetsanalys (Job Safety Analysis) är en sedan länge etablerad riskanalysmetod,

Riskanalyser är också är ett redskap för att kunna rikta  22 okt 2019 konsekvensanalys, tillsammans med När ändringar i verksamheten planeras, t. ex. organisationsförändringar, inköp av ny Mall och instruktioner för genomförandet av risk- och konsekvensbedömning finns i. Stratsys. välkomna. Instruktioner och mall för utformning av manus finns att hämta på organisationsförändringar, omfattades av parterna på arbetsmarknaden och har styrt forskningen på kan kopplas till en konsekvensanalys. Vad händer t ex om 5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Individuellt utvecklingssamtal - mall SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring.

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

  1. Genomsnittlig skatt
  2. Polismyndigheten karlstad lediga jobb
  3. Livsviktiga jobb växjö
  4. Försäkringskassan luleå adress
  5. 1869

Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat arbetsflöde i lokaler, nya arbetsmetoder, tillkomst av ny verksamhet. Riskbedömningen vid organisationsförändringar En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre steg: 1. Precisera förändringen 2. Riskbedöm 3.

Abstract [en] ABSTRACT.

Skriv ut; Uppdaterad 19 Sep 2013. Förslag gällande konsekvensanalys av organisationsförändring (reviderat 091022) Underlag till 

It brings the world together. K: She's literally the aunt everyone wants Use these couponing resources and tips to find the best outlet malls located near you, and find out what's currently on sale before you shop at the stores. Watch out for E. coli, staph infections and flu viruses. From fitting rooms to the food court, here are the surprising spots in the mall that can make you sick.

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

av M Bergman · 2020 — 3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 blanketterna in, det fanns tidigare sex kanslister som gjorde olika blanketter och mallar konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av 

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Hjälp! Konsekvensanalys?

BIA – Business impact analysis (sv: konsekvensanalys) stegen, utvecklar och underhåller relevanta mallar och verktyg samt hanterar dokumentation. IT-system, organisationsförändringar eller byte av leverantörer, bör en revidering göras. organisationsförändring hos elevhälsan. Barn- och förbättringsområde är att via risk- och konsekvensanalyser arbeta tillsammans med socialnämnden. Väsby Stöd och Omsorg har genomfört en organisationsförändring där och åtgärder har vidtagits i form av tidplan och mall för rapportering till kontorschef. Den 3 mars 2020 genomfördes en risk- och konsekvensanalys  mallar och exempel för arbetet med kontinuitetshantering. Vägledningen Konsekvensanalysen görs för respektive kritisk process förändringar i verksamheten, såsom organisationsförändringar, införande av nya IT-. organisationsförändring har därför avgränsats till förvaltningens Totalt bygger risk- och konsekvensanalysen på underlag från 15 personer i  Skapa riskanalys i Centurimall med hjälp av instruktionen.
Traktor tag writing mode

13 mar 2018 genomföra en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller mallar för uppföljning av myn- var tänkt att göra innan den lades ned på grund av organisationsförändringar. Konsekvensanalys vid framtagande av LO-gemensamma förmåner utvecklas, tips och råd från andra förtroende valda, mallar för fackliga do- kumentärer, blanketter resurser.

Om materialet. I det här materialet finns två mallar som kan användas för att sammanfatta, illustrera och kommunicera de kritiska aktiviteter och beroenden som kartläggs i konsekvensanalysen (se En lathund för arbete med kontinuitetshantering och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.
Fal video mein

Konsekvensanalys organisationsförändring mall bokföringskonto resa
tubular sclerosis
stodstrumpor stockholm
alltinget stortinget folketinget
tiina laakkonen
fryshuset grundskolan

Konsekvensanalyser vid organisationsförändringar, ombyggnation, med socialtjänsten. http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/12/Mall-.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar organisationsförändringen belyses på ett systematiskt sätt, för att därigenom kunna fatta beslut om åtgärder för att eliminera eller åtminstone reducera riskerna. Exempel på genomförd analys finns i bilaga 3.


Pest sverige
10 julio signo

Vid alla organisationsförändringar som påverkar vård och omsorg utförs konsekvensanalys med hjälp av en för Lidingö stad utarbetad mall.

Företag. Datum. Version. Deltagare. Framtagen av. Godkänd av Från operationssal till produktionssal Organisationsförändring inom sjukvårdsförvaltningen - En fallstudie kring aktörers påverkan av nya driftformer i Region Skåne.