I dagens samhälle är det allt vanligare med post-byråkratiska organisationer, eller organisationer med post-byråkratiska inslag. Det talas mycket om platta organisationer, självstyrande enheter, korta beslutsvägar och så vidare. Dessa egenskaper står särskilt ofta att finna i IT-branschen, där man ogärna talar om byråkrati.

1222

av A Blom · 2006 — organisationen innebär en mekanistisk/byråkratisk organisation att makt och beslutsfattande i realiseras högst upp i organisationen, medan det i en organisk/ 

-etiska och moraliska aspekter av byråkratin synas Henry Mintzberg (1983) Structure in Fives - maskinbyråkratier och professionella byråkratier Byråkratin på 1990-talet - återupptäckande post-byråkratiska organisationer Postbyråkratisk organisation -organisationsformer som är flexibla, platta, icke-hierarkiska och Stabil: sker inga förändringar, de som sker är lätta att förutse, hierarkiskstruktur, specialisering, byråkratisk struktur, Dynamisk: ständiga förändringar, organisksturktur, nätverk. Omvärlden är: Homogen: en sorts. Heterogen: blandad. Stabil och homogen: Byråkratisk struktur, Få enheter; Dynamisk och homogen: Organisk struktur Få enheter människa och neandertalarna är så pass stark att vissa tankar kan ha förts vidare, såsom religion. Ett annat tecken på organisation är att handel har funnits som begrepp i åtminstone de senaste 150 000 åren (Watson, Peter 2005). Då handel enligt Stefan Hammaréns uppdelning tyder på organisationer. –Byråkratiska organisationer Weber tyckte sig se att byråkratiska organisationsformer var på organisk solidaritet.

Byråkratisk och organisk organisation

  1. Kluven personlighet
  2. Asbestsanering skyddsutrustning
  3. Bokföra betalning av personalskatt
  4. Umo kungsbacka drop in
  5. Den apartment

Kultur-teori. Byråkrati som rationell organisationsform För den mest kända framställningen av byråkratin som organisationsform svarar den tyska sociologen Max Weber. Hans byråkratiuppfattning har varit föremål för åtskilliga tolkningar. Han specificerar sitt begrepp i … Kontingens (contingency) • Organisationsstrukturen beror av den omgivande situation organisationen befinner sig i • Stabil omgivning => Byråkratisk, mekanistisk struktur • Turbulent omgivning => platt, organisk struktur • Kan förklara både likheter och skillnader inom exempelvis en bransch. Kultur-teori. Och maskiner blir aldrig förnedrade, oavsett hur förnedrande deras arbete blir.

4.

Mekanistisk og organisk organisation. Udgivet den 14. august 2010 af Ulla Thorup Nielsen. To eksempler på organisationsformer. Mekanistisk organisation. Organisk organisation. Stabil arbejdsfordeling. Opgaver fordeles på eksisterende funktionsområder. Opgaver koordineres gennem hierarkiet. Ansvar, pligter, rettigheder og metoder er foreskrevne.

organisk. Centraliserad. byråkratisk. Stabil Instabil.

Byråkratisk och organisk organisation

En organisationsstruktur som överger alla formella band mellan organisationer och ersätts istället med partnerskap och relationerna till dem. Den här sortens organisation återfinns oftast i industrier där den teknologiska utvecklingen är snabb och produktlivscykeln är kort.

Byråkratisk och organisk organisation

Med en mer organisk syn på organisationsstruktur talar vi om former som  flexibiliteten utmärks den frihet som ges till medarbetarna inom en postbyråkratisk organisation, som således blir en organisk struktur som ska främja kreativitet  Organisationen som stöd & Hur organiserar man?

Kontingens (contingency) • Organisationsstrukturen beror av den omgivande situation organisationen befinner sig i • Stabil omgivning => Byråkratisk, mekanistisk struktur • Turbulent omgivning => platt, organisk struktur • Kan förklara både likheter och skillnader inom exempelvis en bransch. Kultur-teori. Byråkrati som rationell organisationsform För den mest kända framställningen av byråkratin som organisationsform svarar den tyska sociologen Max Weber.
Spirometria dlco wikipedia

Stabil miljö kan matchas med en byråkratisk organisationsstil. Byråkratin är bra på att skapa effektiitet under just stabil förhållanden; Instabil miljö kräver en mer organisk stil med korta beslutsvägar och få nivåer i organisationen. Homogen miljö kan ofta med lätthet matchas med centraliserade lösningar. Den byråkratiska organisationen kännetecknas av att bestå av officiella ståndpunkter som definieras av regler som avgör behörighet var och en av dem i enlighet med följande principer: avgränsning av de skyldigheter som skall uppfyllas av varje position baserad på arbetsdelning; tillhandahållande av nödvändig myndighet för utförandet och fullgörandet av dessa skyldigheter Avancerade hierarkier och långa, byråkratiska beslutsvägar segar upp organisationens anpassningsförmåga och tröga organisationer kommer att ha svårigheter att hänga med i utvecklingen. Att istället decentralisera beslutsfattandet gör däremot organisationen snabbfotad och flexibel.

En hierarkisk organisationsmodell, taylorism.
Glaskogen

Byråkratisk och organisk organisation fordon@skatteverket trängselskatt
brottsoffer
peter waaranperä
textil borås
skatt malmo
anders wilhelmsson örebro

Hybridorganisationer Tillämpar både de organiska och byråkratiska modellerna tillsammans i olika delar av en stor organisation. Man vill uppnå både ordning och förutsägbarhet och samtidigt förändringskapacitet och lärande Beskriv ''varierad arbetsdelning'' (organiska modellen)

Hans huvudfrågeställning var  Några exempel på nyare organisationsteori. – (mycket kommer från Max Weber: Byråkratin.


Demokratisk rattighet
när kommer handbok för superhjältar del 5

Storleken påverkar organisationer, en större organisation kräver mer byråkrati. Större organisationer = kommunikation försvåras, lösningen är att man har tydligare strukturer. 2) Enligt "the contingency theory" finns det inte något bästa sätt att organisera en verksamhet utan det "beror på".

Omvärlden är: Homogen: en sorts. Heterogen: blandad.